OKS prijs

OKS prijs

OKS-prijs

De Overijsselse OKS-prijs is bestemd voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van buitenplaatsen. Buitenplaatsen dragen enorm bij aan het aanzien van de provincie en maken Overijssel mooier. De Overijsselse Kastelenstichting (OKS) heeft deze prijs in het leven geroepen om buitenplaatsen en hun verhalen onder de aandacht te brengen. Daarom is de uitreiking gekoppeld aan publieksevenement Dag van het Kasteel. Tijdens Dag van het Kasteel staat dit prachtige erfgoed in de schijnwerpers en is toegankelijk voor een breed publiek.

Anne-Marie en Paul Kamphuis eigenaren Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg ontvangen OKS-prijs

Op 29 mei 2019 is op Het Hakenberg de OKS-prijs uitgereikt aan Anne-Marie en Paul Kamphuis, eigenaren van Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg in Beuningen. De uitreiking vond plaats op de feestelijk opening van Dag van het Kasteel Overijssel.

De prijs werd uitgereikt door Leo Elfers, voorzitter van de Overijsselse Kastelenstichting (OKS) en Cia Kroon burgermeester van Losser.

Zij ontvingen een bedrag van €5000. De OKS wil hiermee degenen die zich inzetten voor behoud van Overijsselse buitenplaatsen belonen. Daarnaast wil de OKS ook anderen aanmoedigen om bij te dragen.

De OKS-prijs

Deze Overijsselse prijs is bestemd voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van Overijsselse buitenplaatsen. Buitenplaatsen dragen enorm bij aan het aanzien van de provincie en maken Overijssel mooier. De Overijsselse Kastelenstichting (OKS) heeft deze prijs in het leven geroepen om buitenplaatsen en hun verhalen onder de aandacht te brengen. Daarom is de uitreiking gekoppeld aan publieksevenement Dag van het Kasteel. Tijdens Dag van het Kasteel staat dit prachtige erfgoed in de schijnwerpers en is toegankelijk voor een breed publiek.

Gedicht over Het Hakenberg

Ter gelegenheid van de prijsuitreiking schreef stadsdichter van Oldenzaal; Patrick Olde Nordkamp een lofzang op Het Hakenberg.

Tankenberg, Paasberg, Hakenberg… Spookhazen, Witte wieven, Galgenbelt, hang naar de dood
Scherende vleermuizen, balkende uilen, de zon kleurt hemels rood
Ochtendgloren, Hakenberg, Klein, Old of Groot
Hakolberend, Hackelberg, Hackelblok
Amper vijf uur in de ochtend op de klok

Vogels ontwaken luidruchtig in het ochtendtij
Reeën, zelfs een zesender, fourageren in de wei
Spookhazenroute schoorvoetend rondom Hakenberg
Mysterieus, mystiek, in de Tour de France een dwerg

Blik op de Hooge Lutte, de Groote Hel, een onverwachte groet
Een ooievaar die hier wél ongestoord zijn nest uitbroedt
Landgoed Hakenberg, dendrologisch van belang
Une ferme Ornée, lambrisering, nostalgisch behang
Hakolberend, Hackelberg, Hackelblok
Amper twaalf uur ’s middags op de klok

De zon kleurt de koeien bont in wilde bloemenweide
Mens en natuur die zich hier nooit van elkaar scheidde
Streekarchitect Jan Jans, zonder kinderen…
Liet zich niet door externe invloeden hinderen

Bentheim op Slot, door de bomen schielijk verscholen in het gezicht
Peter Wattez, landschapsarchitect, zag hier het licht
Mist en nevel creëren kransen rondom theekoepel, 57 meter hoog
Wodan of Anubis? De Hellehond hield hier zijn poten droog

Hakolberend, Hackelberg, Hackelblok
‘n Tweeduuster’ vecht onverstoorbaar tegen de klok
Niet de mens maar het ongedierte heerst hier over de nacht
Een eervolle prijs voor ecologische- en architectonische pracht
Landgoed Hakenberg is geen geschiedenis, maar blijvende nostalgie
Dankzij het grote hart van Paul en Anne-Marie

Tankenberg, Paasberg, Hakenberg…

Over de Overijsselse Kastelenstichting

De Overijsselse Kastelenstichting spitst zich toe op het ondersteunen van kleinschalige projecten ter behoud van het unieke karakter van buitenplaatsen.

Het Hakenberg te bezoeken op 10 juni op Dag van het Kasteel

Tweede pinksterdag, 10 juni a.s., organiseert de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) voor de twaalfde keer het landelijk publieksevenement Dag van het Kasteel. Op deze dag openen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hun poorten voor publiek. Ook Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg is dan te bezoeken. 

Overijsselse Kastelen Stichting

T: 038-4213257
E: jacques.grasmeijer@hetoversticht.nl

Heren op het Land

Heren op het Land

Heren op het Land

Naar aanleiding van het landelijk themajaar in 2012, het Jaar van de historische buitenplaats, heeft Het Oversticht (HO) in overleg met de provincie Overijssel een boek gemaakt met de titel Heren op het land. De Overijsselse Kastelenstichting heeft een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd aan deze uitgave.

De uitgave geeft inzicht in de (cultuur)historie van deze bijzondere landgoederen en buitenplaatsen en de invloed op het aanzicht van Twente. Door de uitstekende contacten in Overijssel en de affiniteit met, en het enthousiasme over het onderwerp is gekozen om met uitgeverij Waanders in zee te gaan. Het boek wordt onder de naam Uitgeverij Waanders op de markt gebracht.

Landgoederen van textiel fabrikanten

Landgoederen van textielfabrikanten zijn bijzonder, typisch voor Twente, en misschien zelf uniek voor Nederland. De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen. De aantallen en de concentratie van de landgoederen en buitenplaatsen in Twente zijn opvallend hoog. De verschijningsvorm is bepaald door de heersende stijl van die tijd. Maar aangezien de aanleg kon plaatsvinden in een min of meer ‘blanco’ natuur kon een zorgvuldige enscenering van het landschap ontworpen worden. Daarom zijn er ook duidelijke verschillen aan te wijzen met bestaande landgoederen en buitenplaatsen, waaronder die van de gevestigde adellijke geslachten, die overbleven uit eerdere stijlperioden. De aanleg van de landgoederen van textielfabrikanten heeft een ongekende invloed gehad op het Twentse landschap.

De Twente textielindustrie

De Twentse textielindustrie en de fabrikantenfamilies kwamen al in eerdere publicaties aan de orde, maar nog niet eerder is er een aparte uitgave over de (cultuur)historie van deze bijzondere landgoederen en buitenplaatsen verschenen. In het boek Heren op het land wordt dit onderwerp in vier grotere thema’s uitgelicht:

  • $1. Vestigingsfactoren & invloed op het landschap
  • $2. De culturele achtergrond en omstandigheden; de relatie stad- platteland / binnenplaat- buitenplaats
  • $3. De eigenheid van het gevormde Twentse landschap
  • $4. Instandhouding; bescherming, nieuwe economische impulsen en dragers

Overijsselse Kastelen Stichting

T: 038-4213257
E: jacques.grasmeijer@hetoversticht.nl

Landgoed en economische dragers voor Stichting IJsselandschap

Landgoed en economische dragers voor Stichting IJsselandschap

Landgoed en economische dragers voor Stichting IJsselandschap

Op 5 juni 2014 is een werkatelier gehouden door Atelier Overijssel op landgoed De Haere in Olst. Dit atelier werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Overijsselse Kastelenstichting.

Aanleiding van het werkatelier

Om landgoederen en buitenplaatsen duurzaam in stand te houden, wordt gezocht naar nieuwe economische dragers. Vooralsnog gaat het daarbij vooral om nieuw rood op het landgoed. Uit de erfpacht kunnen langdurig inkomsten worden gegenereerd, waarmee het groen kan worden onderhouden. Maar kan er ook geld verdiend worden met het groen op het landgoed? Om zo, in plaats van nieuwe rood toe te voegen, het bestaande groen op een andere manier te benutten?

Doel

Stichting IJssellandschap wil graag vanuit haar ideële doelstelling het thema ‘economische groene dragers’ verder uitdiepen. De stichting is tot nu toe vooral gericht op beheer, maar wil meer over naar ontwikkeling, passend bij haar ideële doelstelling. Daarbij is de Stichting aan het verkennen hoe zij – mogelijk via een recreatie-koers – samen met potentiële ‘mede-ondernemers’ een ondernemersgeest kan uitdragen/vormgeven die vanuit haar doelstelling tot een concrete uitvoering kan komen. Een uitvoering die vervolgens economisch gewin oplevert voor een duurzaam beheer en instandhouding van het landgoed.

De zichtbaarheid van de Stichting, haar imago, is daarbij mede belangrijk voor het verwezenlijken van haar doelstelling, het verkrijgen van draagvlak bij burgers en recreanten om groene dragers te ontwikkelen en te laten slagen. Daarbij gaat het niet om het landgoed als entiteit, maar om het landgoed als bijzonder onderdeel van de omgeving, met betekenis voor de omgeving en omgekeerd. De vraag is hoe je je je bekende publiek mee laat gaan met je ontwikkeling en veranderende identiteit. Hoe creëer je een nieuwe imago en hoe bereik je daarnaast ook nieuwe publieksgroepen.

Programma

10.00 Welkom / korte toelichting

Inleidingen

10.10 Janneke Paalhaar, Eelerwoude: groene economische dragers.

10.50 Arjan van Kempen, Viesrood: (nieuw) publiek, hoe bereik je dit?

11.30 Mevrouw Kien van Hövell, Co.creatie:ondernemen vanuit een ideologie

12.10 Samenvatting en introductie op de middag

12.30 Lunch

13.30 Start van drie workshops

Landgoedcamping

Autarkische recreatiewoningen

Imago

15.30 Presentatie resultaten

16.00 Plenaire afsluiting (met informatie over het Landgoederenconsulentschap)

16.30 Afsluiting met drankje

Leo Elfers, voorzitter van de Overijsselse Kastelenstichting: “Wij hebben vanuit de stichting een bijdrage geleverd aan de ateliers omdat we zien dat overheid en landgoedeigenaren niet vanzelfsprekend een goede twee-eenheid vormen. Deze ateliers vormen hiervoor een goede stimulans. Daaraan wilden we graag ons steentje bijdragen.”

 

Overijsselse Kastelen Stichting

T: 038-4213257
E: jacques.grasmeijer@hetoversticht.nl