Heren op het Land

Naar aanleiding van het landelijk themajaar in 2012, het Jaar van de historische buitenplaats, heeft Het Oversticht (HO) in overleg met de provincie Overijssel een boek gemaakt met de titel Heren op het land. De Overijsselse Kastelenstichting heeft een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd aan deze uitgave.

De uitgave geeft inzicht in de (cultuur)historie van deze bijzondere landgoederen en buitenplaatsen en de invloed op het aanzicht van Twente. Door de uitstekende contacten in Overijssel en de affiniteit met, en het enthousiasme over het onderwerp is gekozen om met uitgeverij Waanders in zee te gaan. Het boek wordt onder de naam Uitgeverij Waanders op de markt gebracht.

Landgoederen van textiel fabrikanten

Landgoederen van textielfabrikanten zijn bijzonder, typisch voor Twente, en misschien zelf uniek voor Nederland. De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen. De aantallen en de concentratie van de landgoederen en buitenplaatsen in Twente zijn opvallend hoog. De verschijningsvorm is bepaald door de heersende stijl van die tijd. Maar aangezien de aanleg kon plaatsvinden in een min of meer ‘blanco’ natuur kon een zorgvuldige enscenering van het landschap ontworpen worden. Daarom zijn er ook duidelijke verschillen aan te wijzen met bestaande landgoederen en buitenplaatsen, waaronder die van de gevestigde adellijke geslachten, die overbleven uit eerdere stijlperioden. De aanleg van de landgoederen van textielfabrikanten heeft een ongekende invloed gehad op het Twentse landschap.

De Twente textielindustrie

De Twentse textielindustrie en de fabrikantenfamilies kwamen al in eerdere publicaties aan de orde, maar nog niet eerder is er een aparte uitgave over de (cultuur)historie van deze bijzondere landgoederen en buitenplaatsen verschenen. In het boek Heren op het land wordt dit onderwerp in vier grotere thema’s uitgelicht:

  • $1. Vestigingsfactoren & invloed op het landschap
  • $2. De culturele achtergrond en omstandigheden; de relatie stad- platteland / binnenplaat- buitenplaats
  • $3. De eigenheid van het gevormde Twentse landschap
  • $4. Instandhouding; bescherming, nieuwe economische impulsen en dragers

Overijsselse Kastelen Stichting

T: 038-4213257
E: jacques.grasmeijer@hetoversticht.nl