Landgoed en economische dragers voor Stichting IJsselandschap

Op 5 juni 2014 is een werkatelier gehouden door Atelier Overijssel op landgoed De Haere in Olst. Dit atelier werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Overijsselse Kastelenstichting.

Aanleiding van het werkatelier

Om landgoederen en buitenplaatsen duurzaam in stand te houden, wordt gezocht naar nieuwe economische dragers. Vooralsnog gaat het daarbij vooral om nieuw rood op het landgoed. Uit de erfpacht kunnen langdurig inkomsten worden gegenereerd, waarmee het groen kan worden onderhouden. Maar kan er ook geld verdiend worden met het groen op het landgoed? Om zo, in plaats van nieuwe rood toe te voegen, het bestaande groen op een andere manier te benutten?

Doel

Stichting IJssellandschap wil graag vanuit haar ideële doelstelling het thema ‘economische groene dragers’ verder uitdiepen. De stichting is tot nu toe vooral gericht op beheer, maar wil meer over naar ontwikkeling, passend bij haar ideële doelstelling. Daarbij is de Stichting aan het verkennen hoe zij – mogelijk via een recreatie-koers – samen met potentiële ‘mede-ondernemers’ een ondernemersgeest kan uitdragen/vormgeven die vanuit haar doelstelling tot een concrete uitvoering kan komen. Een uitvoering die vervolgens economisch gewin oplevert voor een duurzaam beheer en instandhouding van het landgoed.

De zichtbaarheid van de Stichting, haar imago, is daarbij mede belangrijk voor het verwezenlijken van haar doelstelling, het verkrijgen van draagvlak bij burgers en recreanten om groene dragers te ontwikkelen en te laten slagen. Daarbij gaat het niet om het landgoed als entiteit, maar om het landgoed als bijzonder onderdeel van de omgeving, met betekenis voor de omgeving en omgekeerd. De vraag is hoe je je je bekende publiek mee laat gaan met je ontwikkeling en veranderende identiteit. Hoe creëer je een nieuwe imago en hoe bereik je daarnaast ook nieuwe publieksgroepen.

Programma

10.00 Welkom / korte toelichting

Inleidingen

10.10 Janneke Paalhaar, Eelerwoude: groene economische dragers.

10.50 Arjan van Kempen, Viesrood: (nieuw) publiek, hoe bereik je dit?

11.30 Mevrouw Kien van Hövell, Co.creatie:ondernemen vanuit een ideologie

12.10 Samenvatting en introductie op de middag

12.30 Lunch

13.30 Start van drie workshops

Landgoedcamping

Autarkische recreatiewoningen

Imago

15.30 Presentatie resultaten

16.00 Plenaire afsluiting (met informatie over het Landgoederenconsulentschap)

16.30 Afsluiting met drankje

Leo Elfers, voorzitter van de Overijsselse Kastelenstichting: “Wij hebben vanuit de stichting een bijdrage geleverd aan de ateliers omdat we zien dat overheid en landgoedeigenaren niet vanzelfsprekend een goede twee-eenheid vormen. Deze ateliers vormen hiervoor een goede stimulans. Daaraan wilden we graag ons steentje bijdragen.”

 

Overijsselse Kastelen Stichting

T: 038-4213257
E: jacques.grasmeijer@hetoversticht.nl