Persbericht Overijsselse Kastelenstichting
OKS-prijsuitreiking – 6 juni 2022

Landgoed Singraven wint de OKS-prijs 2022

Ruim 600 jaar geleden begon Landgoed Singraven met het benutten van waterkracht voor het malen van graan en het zagen van hout door middel van een meervoudige watermolen in het riviertje de Dinkel. Onlangs is hieraan een nieuwe molen (vijzelturbine) toegevoegd waarmee elektriciteit opgewekt wordt. Mede door deze nieuwe energiebron wordt Landgoed Singraven energieneutraal. Daarom wordt op 6 juni 2022 wordt aan de eigenaar van het landgoed, Stichting Edwina van Heek, de OKS-prijs uitgereikt. De uitreiking vindt plaats op de feestelijke opening van Dag van het Kasteel Overijssel.

Landgoed Singraven in Denekamp beslaat 475 hectare en omvat naast bos en natuur ook agrarische bedrijven en woningen (75 huishoudens). Dankzij de nieuwe eigen stroomopwekking met waterkracht (direct naast de oude watermolen uit 1448) en met een groot oppervlak aan zonnepanelen op een ligboxenstal elders op het landgoed kan het landgoed binnenkort volledig energieneutraal zijn.

Leo Elfers voorzitter Overijsselse Kastelenstichting (OKS): “Singraven verdient deze prijs. Met de stijgende gasprijzen waar we allemaal mee te maken hebben, is het initiatief van Stichting Edwina van Heek om Landgoed Singraven energieneutraal te maken zeer actueel geworden. Het initiatief laat zien dat landgoederen ook hun steentje kunnen bijdragen, als het gaat om vraagstukken als de energietransitie.”

Het project is uitgevoerd door de Coöperatie Duurzaam Singraven in nauwe samenwerking met Waterschap Vechtstromen. Coöperatie Duurzaam Singraven UA, waarin bewoners, pachters en de landgoedeigenaar zich verenigd hebben, is 100% eigenaar is van de vijzelturbine.

Op 6 juni, Dag van het Kasteel, zijn de watermolen en de turbine te bezichtigen.

De OKS-prijs

Deze Overijsselse prijs is bestemd voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van Overijsselse buitenplaatsen. Buitenplaatsen dragen enorm bij aan het aanzien van de provincie en maken Overijssel mooier. De Overijsselse Kastelenstichting (OKS) heeft deze prijs in het leven geroepen om buitenplaatsen en hun verhalen onder de aandacht te brengen. Daarom is de uitreiking gekoppeld aan publieksevenement Dag van het Kasteel. Tijdens Dag van het Kasteel staat dit prachtige erfgoed in de schijnwerpers en is toegankelijk voor een breed publiek.

Noot voor de redactie

Over de Overijsselse Kastelenstichting (OKS)

De Overijsselse Kastelenstichting legt zich toe op het ondersteunen van kleinschalige projecten tot behoud van het unieke karakter van buitenplaatsen. https://overijsselsekastelenstichting.nl/

Over Dag van het Kasteel

Tweede pinksterdag (6 juni a.s.) organiseert Stichting Dag van het Kasteel voor de vijftiende keer het landelijk publieksevenement Dag van het Kasteel. Op deze dag openen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hun poorten voor publiek. Ook poorten die normaal gesloten blijven, gaan dan van het slot. Plan je bezoek op https://dagvanhetkasteel.nl/

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met marketing@dagvanhetkasteel.nl

 

Overijsselse Kastelen Stichting

T: 038-4213257
E: jacques.grasmeijer@hetoversticht.nl